I Smart Security by Hitech Nakhon Group Co,.Ltd.

ที่อยู่เว็บไซต์ของเราคือ: http://www.i-smartsecurity.net

 

ข้อมูลส่วนตัว

      1.รายละเอียดการจัดเก็บและการสั่งสินค้า

      2.รูปแบบการทำงานภายในองค์กรณ์

      3.รายชื่อสมาชิกในองค์กรณ์

      4.รูปแบบงานอื่น ๆ ที่ทางบริษัทมีส่วนร่วมด้วย เช่นการลงทุน หรือ หุ้นส่วนธุรกิจ

 

สื่อ

         เป็นสื่อที่ผลิตภายในบริษัท ซึ่งห้ามเลียนแบบหรือดัดแปลงส่วนใด ๆ เพื่อการนำไปเผยแพร่ทางสื่อสารธารณะ อันทำให้เกิดผลเสียกับทางบริษัท ซึ่งทางบริษัทเองมีสิทธิในการใช้กฎหมายว่าด้วยสิทธิส่วนบุคคล เพื่อบังคับในการแจ้งลบสื่อเหล่านั้นทิ้ง หรือใช้ในการเรียกร้องค่าความเสียหาย หากสื่อนั้น ๆ ทำให้เกิดความเสื่อมเสียกับทางบริษัทโดยตรง

 

แนบเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่น

           บทความบนเว็บไซต์นี้อาจจะมีเนื้อหาที่ถูกแนบไว้ (เช่น วีดีโอ รูปภาพ บทความ เป็นต้น) เนื้อหาที่ถูกแนบไว้จากเว็บไซต์อื่นปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับที่ผู้เยี่ยมชมได้เข้าชมเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์เหล่านี้อาจจะมีการเก็บข้อมูลของคุณ ใช้คุกกี้ การฝังการติดตามบุคคลที่สามเพิ่มเติม และเฝ้าดูการปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาที่แนบไว้ รวมถึงการติดตามการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเนื้อหาที่ถูกแนบไว้ถ้าคุณมีบัญชีและเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์นั้นไว้

 

เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้นานแค่ไหน

           ถ้าคุณแสดงความเห็น ความเห็นและข้อมูลภายในนั้นจะถูกเก็บไว้ตลอด นี่คือสิ่งที่เราสามารถจดจำและพิสูจน์ความเห็นที่ตามมาอย่างอัตโนมัติแทนที่จะต้องชะงักไว้ในคิวการจัดการ โดยเรามีการเก็บข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บ ฐานลูกค้า หรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถดู หรือแจ้งลบข้อมูลส่วนตัวเมื่อใดก็ได้โดยผ่านทางผู้ดูแลเว็บไซต์ที่สามารถเห็นและแก้ไขข้อมูลเหล่านั้นได้

Hitech Nakhon Group Co.,Ltd.​

(กรุงเทพฯ) เลขที่ 93/189 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10420 โทร. 02-4026811

(นครศรีธรรมราช) เลขที่ 159 ถนนศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. 075-432378

**สายด่วน** โทร.080-9419747

 

Copy Right : Hitech Nakhon Group Co.,LTD. 2004 Tel : 024026811