งานติดตั้งและซ่อมแซม

          ทางบริษัท มีทีมงานที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ ทั้งงานติดตั้ง, ซ่อมแซม, วางแผน และทางด้านเทคนิค พร้อมที่จะดูแลท่านเสมอ ด้วยการบริการที่รวดเร็ว แม่นยำและปลอดภัย ทำให้ท่านวางใจได้ที่เรียกใช้บริการทุกครั้ง 

ศูนย์ข้อมูล

          ศูนย์ข้อมูลของทางบริษัท ที่มีการจัดฝึกอบรมในเรื่องของการให้บริการมาเป็นอย่างดี และความรู้เกี่ยวกับระบบของอุปกรณ์ทุกชนิด สามารถให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ท่านได้อย่างถูกต้องและชัดเจน อีกทั้งทางบริษัทปลูกฝังให้พรักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการให้บริการอย่างมีศีลธรรม

ซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่น

          ซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่นที่ทางบริษัทใช้งานนั้น จะมีการอัพเดทระบบอยู่สม่ำเสมอ เพื่อให้มีการใช้งานที่สอดคล้องกับชีวิต และเทคโนโลยีในปัจจุบัน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี หรือสามารถประยุกต์การใช้งานได้

Hitech Nakhon Group Co.,Ltd.​

(กรุงเทพฯ) เลขที่ 93/189 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10420 โทร. 02-4026811

(นครศรีธรรมราช) เลขที่ 159 ถนนศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. 075-432378

**สายด่วน** โทร.080-9419747

 

Copy Right : Hitech Nakhon Group Co.,LTD. 2004 Tel : 024026811