Wirless Temperature Detector
(HMD-210R)

อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิและความร้อนแบบไร้สาย พร้อมจอ LCD รุ่น HMD-210R

5/5
 • จำนวนสินค้าที่เหลือ
 • ไม่จำกัด

1,850.00 THB.

รายละเอียดสินค้า

             เป็นอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน ชนิดจับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิห้อง ที่เปลี่ยนแปลงจากอุณหภูมิปกติไปจากเดิม ตามการตั้งค่า

แนวทางการประยุกต์ใช้งาน​

 • ติดตั้งไว้ในส่วนของเพดาน
 • เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ ไซเรนและไฟกระพริบจะทำงาน หรือมีการโทรออก ไปยังเบอร์ที่ตั้งไว้ (ถ้าต่อสายโทรศัพท์ไว้)
 • หยุดไซเรนและไฟกระพริบ โดยการปิดระบบด้วยรีโมทหรือจากคีย์แพด

Specification :​

 • Wireless Temperature And Heat Detector With LCD Disply (ตัวตรวจจับอุณหภูมิและความร้อนแบบไร้สาย พร้อมจอ LCD)
 • Power Supply: 3V 2*AA battery (แหล่งจ่ายไฟ: 3 โวลท์ ใช้ถ่านขนาด AA 2 ก้อน)
 • Transmitting frequency: 433MHz (ความถี่ในการส่ง: 433MHz)
 • Transmitting distance: 100m visual range (ระยะส่งสัญญาณ: 100 เมตร ระยะสายตา)
 • Work Temperature: 40℃ ~ 80℃ (อุณหภูมิในการทำงาน: 40 ℃ ~ 80 ℃)
 • Installation: Install height below 4m (การติดตั้ง: ติดตั้งความสูงต่ำกว่า 4 เมตร)

Hitech Nakhon Group Co.,Ltd.​

(กรุงเทพฯ) เลขที่ 93/189 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10420 โทร. 02-4026811

(นครศรีธรรมราช) เลขที่ 159 ถนนศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. 075-432378

**สายด่วน** โทร.080-9419747

 

Copy Right : Hitech Nakhon Group Co.,LTD. 2004 Tel : 024026811