เกี่ยวกับเรา

               Smart Security (by Hitech Nakhon Group.,Ltd.) เป็นบริษัทที่จำหน่าย, ติดตั้ง, ควบคุมดูแล และให้บริการเกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System), ระบบสัญญาณกันขโมย (Burglar Alarm), ระบบบ้านอัจริยะ  (Home Automation)   ผนวกเข้ากับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   (Internet Network)   ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน  ซึ่งโดยปกติแล้วหากนึกถึงระบบรักษาความปลอดภัย    คนส่วนใหญ่มักนึกถึงระบบของกล้องวงจรปิดเป็นหลัก   แต่ในความเป็นจริงแล้วกล้องวงจรปิดหากไม่มีการส่งสัญญาณเตือนภัย สิ่งที่ตามมาคือได้เพียงภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการก่อเหตุเท่านั้น 

             ดังนั้น Smart Security จึงได้รวบรวมระบบทุกอย่างเข้าด้วยกันจนเป็นระบบ IP Video Alarm System (IPVAS) หรือระบบรักษาความปลอดภัยที่สามารถเห็นทั้งภาพ และเสียง   สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีทั้งแบบไร้สาย  (Wireless)  และระบบเดินสาย  (Wired)  ซึ่งจะทำการแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยสามารถ เปิด-ปิด ระบบได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยในขณะที่ท่านไม่อยู่ในสถานที่นั้น ๆ  หรืออาจต้องไปทำธุระไม่อยู่หลายวันก็สามารถตรวจสอบได้ว่ามีผู้บุกรุก, ขโมย หรือแม้กระทั่งลืมเปิดน้ำ, เปิดไฟ, เปิดแก๊สเอาไว้ หรือมีสิ่งผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้นก็จะสามารถรู้ได้ทันที ดังนั้นระบบ Smart Security จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง  ที่สามารถตอบสนองความต้องการเรื่องระบบรักษาความปลอดภัย  ที่ท่านสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ,การใช้งาน และกิจวัตรประจำวันได้

 

Hitech Nakhon Group Co.,Ltd.​

(กรุงเทพฯ) เลขที่ 93/189 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10420 โทร. 02-4026811

(นครศรีธรรมราช) เลขที่ 159 ถนนศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. 075-432378

**สายด่วน** โทร.080-9419747

Copy Right : Hitech Nakhon Group Co.,LTD. 2004 Tel : 024026811