ระบบ Smart Security System

             เป็นนวัตรกรรมระบบรักษาความปลอดภัย ชนิด IP Video Alarm System  ที่รวบรวมระบบกันขโมยเจ้ากับระบบกล้องวงจรปิดโดยใช้หลักการ IOT (Internet of Things) ทำให้สามารถป้องกันและจัดการกับเหตุร้ายได้ทันท่วงที มีประสิทธิภาพสูงสุดในยุค Thailand 4.0

ระบบกันขโมย (Burglar Alarm)

             ระบบกันขโมย มีหน้าที่ป้องกันเหตุการเกิดร้าย แต่ไม่สามารถรู้ตัวผู้บุกรุก และไม่สามารถบันทึก เหตุร้ายได้ด้วยภาพได้

ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)

             ระบบกล้องวงจรปิดมี หน้าที่บันทึกเหตุร้าย แต่ไม่สามารถป้องกันเหตุร้ายและจัดการเหตุร้ายได้ทันท่วงที

Hitech Nakhon Group Co.,Ltd.​

(กรุงเทพฯ) ชั้น35 เลขที่ 33/4 ตึก A เดอะไนน์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(นครศรีธรรมราช) เลขที่ 159 ถนนศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. 075-432378

**สายด่วน** โทร.080-9419747

Copy Right : Hitech Nakhon Group Co.,LTD. 2004 Tel : 024026811